Helpdesk

Frequently Ask Question

Bilakah pusingan seterusnya pemina TreasureBox akan bermula?

Akan ada rehat 30 minit di antara pusingan sebelum TreasureBoxes dinyahkotak. Selepas dinyahkotak, pusingan seterusnya akan bermula serta-merta.