Helpdesk

Bắt đầu

Mua mã thông báo BNB

The native tokens of BNB Smart Chain (BSC) are BNB which is used to perform most function
on BSC, paying gas fees, staking, or in this case; purchasing a MetaTreasure NFT.

There are a couple of ways you can go about acquiring BNB Tokens, but hereʼs the method
we recommend:

1. Truy cập Binance.com và đăng ký tài khoản Binance của bạn.

2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và hoàn tất xác minh Khách hàng của bạn (KYC).

3. Under the Trades Tab look for Fiat and first purchase some USDT with your preferred
currency using either credit cards/deposits.

4. Sau khi hoàn tất, hãy chuyển đến tab ví và chọn rút tiền.

5. Sao chép địa chỉ MetaMask của bạn và dán nó vào thanh địa chỉ.
6. IMPORTANT – under “Network” select BNB Smart Chain (BEP20).
7. Nhập số tiền rút dự định của bạn và nhấn "Rút tiền".
8. Vậy là bạn sẽ nhận được BNB trong ví MetaMask của mình.