Helpdesk

Làm thế nào nó hoạt động

How to claim Rewards

Congratulations! You have unboxed an NFT with a special reward! How do we determine if an NFT is entitled to a reward claim? With MetaTreasure any NFT thatʼs uncommon and above will beentitled to claim a reward! So how do you claim your rewards?

Chỉ cần truy cập trang web dapp của chúng tôi và kết nối ví của bạn. Sau khi kết nối, hãy truy cập trang khoảng không quảng cáo của bạn và sẽ có một nút yêu cầu để bạn nhận phần thưởng của mình. Nhấn nút nhận phần thưởng và bạn sẽ được yêu cầu điền vào một số chi tiết cá nhân bao gồm địa chỉ giao hàng của bạn để chúng tôi gửi phần thưởng cho bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu tối đa 2 tuần trở lên để xử lý việc vận chuyển, sau khi sẵn sàng, một trình theo dõi vận chuyển sẽ được cung cấp cho bạn.